Zatarcie wpisów w rejestrach sądowych

Zatarcie to usunięcie, zapieczętowanie, zabronienie rozpowszechniania lub odizolowanie wszystkich zapisów znajdujących się w aktach jakiegokolwiek sądu, aresztu lub zakładu poprawczego, organów ścigania lub agencji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Orzeczenie sądu o zatarciu skazania może spowodować usunięcie następujących informacji:

 • -o Pana(-i) aresztowaniu
 • -o wszelkich etapach postępowania sądowego w Pana(-i) sprawie
 • -o wyrokach skazujących w sprawach karnych lub o przestępstwach osób nieletnich
 • -o postanowieniu w Pana(-i) sprawie, włącznie z wyrokiem


Wniosek o zatarcie skazania można złożyć korzystając z systemu zacierania skazań w eCourts. Jest to bezpłatna usługa. Do rozpoczęcia tej procedury potrzebny będzie Panu(-i) numer sprawy.

Załóż konto eCourts

Zaloguj się w eCourts

Nie zna Pan(-i) numeru swojej sprawy?

Instrukcje

Po zarejestrowaniu się, można dalej postępować zgodnie z przewodnikiem użytkownika aby złożyć wniosek o zatarcie skazania. (Uwaga: Przewodnik użytkownika jest jedynie w języku angielskim)

Dodatkowe informacje o zatarciu skazania

W większości przepadków należy odczekać pięć lat po odbyciu kary pozbawienia wolności. Należy spłacić wszelkie opłaty i kary pieniężne. W niektórych przypadkach można złożyć wniosek o zatarcie skazania po 4 latach. Można dokonać zatarcia tylko jednego skazania z oskarżenia publicznego i do trzech wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu lub drobnych wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu.

Inne rodzaje zatarcia

 • Aresztowania nieprowadzące do wydania wyroku skazującego (przyspieszone zatarcie skazania) - N.J.S.A. 2C:52-6

  Sąd może nakazać natychmiastowe zatarcie, jeśli sprawa zostanie oddalona lub oskarżony zostanie uniewinniony i uznany za niewinnego wszystkich zarzutów.

 • Zatarcie skazania w sądzie antynarkotykowym - N.J.S.A. 2C:35-14(m)

  Sąd może nakazać zatarcie skazania w sprawie o narkotyki, jeśli oskarżony z powodzeniem ukończy program sądu antynarkotykowego. Wniosek należy złożyć jedynie w przypadku, gdy ukończenie programu w sądzie antynarkotykowym nastąpiło przed 18 kwietnia 2016r.

 • Zatarcie skazania dotyczącego marihuany - N.J.S.A. 2C:52-5.1

  Zatarcie niektórych wykroczeń związanych z marihuaną i haszyszem.

 • Pełne zatarcie wszystkich skazań - N.J.S.A. 2C:52-5.3

  Zatarcie wszelkich wpisów w kartotece w dziesięć lat po ostatnim skazaniu, spłaceniu opłat i kar pieniężnych, zakończeniu okresu nadzoru lub zwolnienia warunkowego (późniejsza z dwóch dat).

Czy należy stawić się w sądzie?

Stawiennictwo w sądzie nie jest wymagane w każdym przypadku, ale może być konieczne w celu przedstawienia dodatkowych informacji.

Czy do złożenia wniosku o zatarcie skazania należy mieć adwokata?

System sądowy jest skomplikowany i z tego względu zaleca się, by korzystać z pomocy adwokata, jeśli to możliwe. Jeśli nie stać Państwa na zatrudnienie adwokata, warto sprawdzić czy kwalifikują się Państwo do skorzystania z bezpłatnego programu usług prawnych w swoim hrabstwie.

Biuro Usług Prawnych w New Jersey (Legal Services of New Jersey) prowadzi wykaz lokalnych placówek udzielających porad prawnych.

Izba Adwokacka w New Jersey (New Jersey Bar Association) prowadzi listę placówek, które mogą pomóc z znalezieniu adwokata w New Jersey.

Zagadnienia, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o występowaniu w sądzie we własnym imieniu.