Zatarcie skazania za pewne przestępstwa związane z marihuaną i haszyszem

Ustawa o dekryminalizacji marihuany, która weszła w życie 1 lipca 2021 r., wymaga zatarcia skazań za pewne przestępstwa związane z marihuaną i haszyszem. W związku z tym Sąd Najwyższy nakazał zatarcie skazań w tysiącach spraw.

Zatarcie skazania oznacza usunięcie sprawy z kartoteki kryminalnej danej osoby.

Nie jest wymagane zgłaszanie takiej sprawy przy składaniu podań o pracę, wynajem mieszkania, czy przyjęcie na studia. Sprawa zostaje usunięta z dostępnych publicznie dokumentów i nie można jej wykorzystać, aby uniemożliwić komuś uczęszczanie do szkoły, zapewnienie dachu nad głową czy wykonywanie większości zawodów.

Sądy zatarły skazania wszystkich osób dorosłych i nieletnich, skazanych lub uznanych winnymi tylko jednego z następujących trzech przestępstw:

 • N.J.S.A. 2C:35-5(b)(12) - Dystrybucja marihuany poniżej 1 uncji lub haszyszu poniżej 5 gramów
 • N.J.S.A. 2C:35-5(a)(3) - Posiadanie więcej niż 50 gramów marihuany lub więcej niż 5 gramów haszyszu
 • N.J.S.A. 2C:35-5(a)(4) - Posiadanie nie więcej niż 50 gramów marihuany lub nie więcej niż 5 gramów haszyszu

Sądy zatarły również inne skazania związane z marihuaną i haszyszem. Jeżeli skazanie obejmowało tylko jedno z powyższych przestępstw ORAZ którekolwiek z poniższych przestępstw, zostało ono zatarte:

 • N.J.S.A. 2C:36- 2- Posiadanie akcesoriów związanych z narkotykami
 • N.J.S.A. 2C:35-10(b)- Użycie lub pozostawanie pod wpływem kontrolowanej, niebezpiecznej substancji
 • N.J.S.A. 2C:35-10(c)- Niedopełnienie obowiązku pozbycia się kontrolowanej, niebezpiecznej substancji zgodnie z prawem

Sądy zatarły również skazania za próbę popełnienia powyższych przestępstw i za zmowę przestępczą w celu ich popełnienia.

Nakaz Sądu Najwyższego z 1 lipca 2021 r. obejmuje również zacieranie skazań za próby popełnienia powyższych przestępstw i zmowy przestępcze w celu ich popełnienia.

Ustawa nie wymaga zatarcia każdej sprawy zawierającej oskarżenie związane z marihuaną. Pytania na temat konkretnych spraw należy kierować do adwokata lub do programu usług prawnych New Jersey (Legal Services of New Jersey).

W jaki sposób potwierdzić zatarcie sprawy i otrzymać odpowiednie zaświadczenie

W celu potwierdzenia usunięcia sprawy z kartoteki kryminalnej i otrzymania zaświadczenie można zwrócić się do sądu, w którym ta spraw się toczyła. Więcej szczegółów w: Directive #24-21.

O potwierdzenie należy wystąpić osobiście. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości. Należy wcześniej zadzwonić do sądu, aby dowiedzieć się gdzie i kiedy należy się udać.

Można zadzwonić do swojego miejscowego rzecznika praw obywatelskich po wskazówki w sprawie skontaktowania się z właściwym urzędem.

Potwierdzenie i zaświadczenie można również uzyskać w Urzędzie Sekretarza Sądu I Instancji (Superior Court Clerk’s Office) w Trenton. Więcej informacji pod numerem 609-421-6100.

Jak złożyć do sądu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Osoby, które uważają, że ich sprawa powinna była zostać rozpatrzona pod kątem zatarcia skazania na mocy nowego prawa, mogą złożyć wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie. Proszę zapoznać się z dyrektywą, by uzyskać instrukcje gdzie złożyć wniosek.

Należy wypełnić formularz Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sąd.

Można złożyć ten formularz elektronicznie, albo dostarczyć go osobiście do sądu, gdzie toczyła się sprawa.

Często zadawane pytania na temat Ustawy o dekryminalizacji marihuany i zacieraniu skazań

P. Jaka jest różnica pomiędzy oddaleniem sprawy i zatarciem skazania?

Oddalenie sprawy oznacza wycofanie oskarżenia, ale dokumentacja sprawy pozostaje dostępna publicznie.

W przypadku zatarcia skazania cała sprawa jest usunięta z dokumentacji dostępnej publicznie. Nie można jej znaleźć w publicznej bazie danych prowadzonej przez Sądownictwo i nie może być ujawniana przez personel sądów.

P. Dlaczego usuwa się taką dokumentację związaną z marihuaną i haszyszem?

Celem ustawy jest oczyszczenie kartoteki osób, które zostały oskarżone lub skazane za pewne przestępstwa związane z marihuaną lub haszyszem przed zalegalizowaniem użycia tych substancji. Przy składaniu podań o pracę, wynajem mieszkania czy przyjęcie do szkoły zwykle wymagane jest podanie informacji z kartoteki kryminalnej osoby dorosłej lub nieletniej. Taka informacja może zmniejszyć szanse na zdobycie zatrudnienia, mieszkania czy wykształcenia.

P. A jeżeli nie pamiętam, gdzie odbyła się moja sprawa o marihuanę czy haszysz?

Trzeba zajrzeć do dokumentacji swojej sprawy dotyczącej marihuany lub haszyszu. Jeżeli nie udaje się jej odnaleźć, mimo to można dowiedzieć się, gdzie odbyła się sprawa.

 • Jeżeli sprawa odbyła się przed Sądem I Instancji (Superior Court), należy zacząć od gmachu Sądu I Instancji w hrabstwie, w którym doszło do aresztowania lub oskarżenia. Dorośli powinni zwrócić się do wydziału karnego. Osoby, które w chwili oskarżenia były nieletnie, powinny zwrócić się do wydziału rodzinnego.
 • Jeżeli sprawa odbyła się przed sądem miejskim (municipal court), należy zacząć od sądu miejskiego w mieście, w którym doszło do aresztowania lub oskarżenia.
 • Osoby, kto nie pamiętają, jaki sąd rozpatrywał ich sprawę, mogą skorzystać z jednej z następujących opcji:
 • We wszystkich przypadkach, przed udaniem się do sądu warto zadzwonić tam po wskazówki. Do sądu należy przynieść ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Informacje o zatarciu skazania zostaną udostępnione wyłącznie oskarżonemu lub jego adwokatowi.

P. A jeżeli moja sprawa o marihuanę czy haszysz jest wciąż w toku?

Jeżeli kwalifikująca się do zatarcia sprawa dotycząca marihuany czy haszyszu obejmuje tylko zarzuty podane powyżej i jest wciąż w toku:

 • Sprawa zostanie oddalona i zatarta (usunięta z kartoteki kryminalnej).
 • Wszelkie nakazy aresztowania związane ze sprawą i pozostające w mocy zostaną anulowane.
 • Wszelkie naruszenia warunków nadzoru sądowego lub monitorowania przedprocesowego zostaną anulowane.
 • Wszelkie nakazy sądowe zawieszające lub unieważniające prawo jazdy za niestawienie się w sądzie zostaną anulowane. Uwaga - odzyskanie prawa jazdy wymaga skontaktowania się z Wydziałem Motoryzacyjnym (Motor Vehicle Commission).

P. A jeżeli kwalifikująca się sprawa została rozstrzygnięta, ale nie został jeszcze wydany wyrok czy decyzja w sprawie nieletniego?

 • Nie będzie wyroku ani decyzji w sprawie nieletniego, sprawa zostanie oddalona.
 • Sprawa zostanie również zatarta (usunięta z kartoteki kryminalnej).
 • Wszelkie nakazy aresztowania związane z niestawieniem się w sądzie w takiej sprawie i pozostające w mocy zostaną anulowane.
 • Wszelkie naruszenia warunków nadzoru sądowego lub monitorowania przedprocesowego zostaną anulowane.
 • Wszelkie nakazy sądowe zawieszające lub unieważniające prawo jazdy za niestawienie się w sądzie w tej sprawie zostaną anulowane. Uwaga - odzyskanie prawa jazdy wymaga skontaktowania się z Wydziałem Motoryzacyjnym (Motor Vehicle Commission).

P. Co stanie się, jeżeli już odbywam wyrok tylko za jedno z kwalifikujących się przestępstw z powyższej listy?

 • Wszystkie osoby odbywające karę pozbawienia wolności i zatrzymane za powyższe przestępstwa zostały zwolnione.
 • Zakończyły się też wszelkie nadzory sądowe, zwolnienia sądowe lub inne okresy nadzoru społecznego.
 • Wszelkie nieuregulowane płatności nakazane przez sąd, w tym wyroki cywilne za nieopłacenie grzywny, zostały anulowane.
 • Sprawa została oddalona i zatarta.
 • Wszelkie nakazy aresztowania związane z niestawieniem się w sądzie w takiej sprawie zostały anulowane.
 • Wszelkie naruszenia warunków nadzoru sądowego lub monitorowania przedprocesowego zostały anulowane.
 • Wszelkie nakazy sądowe zawieszające lub unieważniające prawo jazdy za niestawienie się w sądzie w tej sprawie zostały anulowane. Uwaga - odzyskanie prawa jazdy wymaga skontaktowania się z Wydziałem Motoryzacyjnym (Motor Vehicle Commission).

P. Co stanie się, jeżeli zakończyłem(-am) program warunkowego zwolnienia pod nadzór sądu lub wyrok tylko za jedno z kwalifikujących się przestępstw z powyższej listy?

 • Wszelkie pozostałe wyroki, decyzje w sprawie nieletnich, trwający nadzór, powiązane naruszenia zasad zwolnienia warunkowego, nieopłacone koszty z nakazu sądowego, w tym wyroki cywilne za nieopłacenie grzywny, zostaną anulowane.
 • Sprawa zostanie zatarta.
 • Wszelkie nakazy aresztowania związane z niestawieniem się w sądzie w takiej sprawie i pozostające w mocy zostaną anulowane.
 • Wszelkie nakazy sądowe zawieszające lub unieważniające prawo jazdy za niestawienie się w sądzie w tej sprawie zostaną anulowane. Uwaga - odzyskanie prawa jazdy wymaga skontaktowania się z Wydziałem Motoryzacyjnym (Motor Vehicle Commission).

P. Czy warto zatrudnić adwokata?

Adwokat nie jest wymagany. System sądowy może jednak wydawać się skomplikowany. Warto zatrudnić adwokata, jeżeli decydujemy się na złożenie wniosku do sądu. Osoby, których nie stać na adwokata, mogą skontaktować się z Programem Usług Prawnych (Legal Services Program) w swoim hrabstwie w celu ustalenia, czy przysługuje im prawo do uzyskania bezpłatnych usług prawnych.

Program Usług Prawnych New Jersey prowadzi listę regionalnych biur usług prawnych.
Ponadto Stowarzyszenie Adwokatów NJ prowadzi listę skierowań do usług prawnych, która może okazać się pomocna.
Zagadnienia, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o występowaniu w sądzie we własnym imieniu