Pomoc mieszkaniowa, prawna i w opłacaniu rachunków za media podczas COVID-19

Pomoc w opłaceniu czynszu jest dostępna najemcom i wynajmującym w potrzebie.

Pomoc w opłaceniu czynszu może przysługiwać nawet tym wynajmującym, którym nie grozi eksmisja. Istnieje wiele stanowych, okręgowych i miejskich programów mogących zapewnić pomoc podczas kryzysu COVID-19. Każdy program kieruje się odrębnymi zasadami kwalifikacji wnioskodawców. Poniżej znajduje się wykaz źródeł pomocy, z których można skorzystać. Będziemy uaktualniać tę stronę w miarę uzyskiwania wiadomości o nowych programach.

Można również uzyskać pomoc w opłacaniu rachunków za media. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem New Jersey Board of Public Utilities (Zarządu Zakładów Gospodarki Komunalnej New Jersey) oraz Department of Community Affairs (Wydziału Spraw Społecznych).

Dostępne na terenie całego Stanu

Hrabstwo Atlantic

Hrabstwo Bergen

Hrabstwo Camden

  • RECOVERS – Dotacja na pomoc w wynajmie w Hrabstwie Camden (Camden County RECOVERS Rental Assistance Grant)
  • www.CamdenRentGrant.com
  • Z pytaniami proszę dzwonić pod numer 856-389-6704

Hrabstwo Essex

Hrabstwo Gloucester

Hrabstwo Hudson

Hrabstwo Mercer

Hrabstwo Middlesex

Hrabstwo Monmouth

Hrabstwo Passaic

Hrabstwo Somerset

Hrabstwo Warren

Pomoc i poradnictwo prawne podczas COVID-19

Nie należy ignorować zawiadomienia sądowego lub ostrzeżenia o eksmisji. Pewne ustawy zostały uchwalone w celu zapewnienia dodatkowych środków prawnych podczas COVID-19. Niektóre osoby mogą uzyskać poradę prawną, a nawet reprezentację prawną w poniżej wymienionych organizacjach.