COVID-19 Strona główna

Wszystkie budynki sądów stanowych są otwarte dla publiczności. By móc wejść do budynku nie trzeba już mieć wcześniej umówionej wizyty lub wyznaczonego terminu sprawy. Codziennie na miejscu pracuje coraz większa liczba sędziów i personelu sądu. Pozostały personel nadal pracuje zdalnie.

Coraz więcej spraw odbywa się z osobistym stawiennictwem stron, w tym niektóre rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Sędziowie mogą wyznaczyć postępowanie z osobistym udziałem stron w oparciu o fakty i okoliczności w danej sprawie.

Sąd nadal prowadzi sprawy zdalnie. Proszę zapoznać się z wideo zawierającym wskazówki jak przygotować się do wirtualnych posiedzeń sądu.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt. Nasza linia pomocy to 609-421-6100. Nasi rzecznicy praw obywatelskich mogą odpowiedzieć na pytania przez telefon i e-mail. W naszym Centrum Samopomocy znajdują się formularze i instrukcje przydatne w złożeniu sprawy.

Więcej informacji na temat koronawirusa COVID-19 można znaleźć na stronie https://covid19.nj.gov/ lub NJ.gov/health albo dzwoniąc na całodobową publiczną linię pod numer 1-800-222-1222.

Ważne informacje dla osób odwiedzających budynki sądu

 • Przy wejściu do budynku sądu nie będziemy wymagać okazania dowodu szczepienia.
 • Przebywając w salach sądowych oraz we wszelkich innych miejscach należących do Sądownictwa New Jersey należy mieć założoną maskę. Dotyczy to również sal w sądach miejskich. Osoby zaszczepione również muszą mieć założone maski. W pewnych sytuacjach sędzia może zezwolić niektórym osobom obecnym na sali sądowej na zdjęcie maski.
 • Rękawiczki nie są wymagane. Odwiedzający sąd mogą zakładać rękawiczki, jeśli zdecydują się przynieść je ze sobą.
 • Na terenie sądu mogą obowiązywać zakazy jedzenia i picia.
 • Osoby, które potrzebują jedzenia lub napojów ze względu na stan zdrowia, powinny skontaktować się z koordynatorem ADA przed stawieniem się w sądzie w celu zorganizowania takiego udogodnienia.
 • Jeśli to możliwe, należy unikać przyprowadzania do budynku sądu dzieci, chyba że są one zaangażowane w sprawę sądową.
 • Inne środki ostrożności w zakresie ochrony zdrowia, których powinni przestrzegać użytkownicy sądów:
  • Należy zachować odległość sześciu stóp (~2 m) pomiędzy poszczególnymi osobami, gdy tylko jest to możliwe.
  • Należy często myć i odkażać ręce.
  • Nie należy przychodzić do sądu z którymkolwiek z poniższych objawów:
   • gorączka lub dreszcze
   • kaszel
   • zajęte drogi oddechowe
   • katar
   • zmęczenie
   • bóle ciała
   • ból głowy
   • nudności lub wymioty
   • biegunka
   • duszność lub trudności w oddychaniu
 • Proszę natychmiast poinformować personel sądu jeśli:
  • wystąpią u Pana(-i) którekolwiek z wyżej wymienionych objawów. Omówimy przeniesienie Pana(-i) sprawy na inny termin.
  • jest Pan(i) umówiony(a) na szczepienie COVID-19, które koliduje z datą i godziną rozprawy sądowej. Omówimy przeniesienie Pana(-i) sprawy na inny termin.
 • Inne pytania na temat wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądownictwie proszę kierować do lokalnego sądowego rzecznika praw obywatelskich.

Dodatkowe informacje dotyczące koronawirusa Covid-19

Departament Zdrowia New Jersey udziela aktualnych informacji na temat koronawirusa COVID-19 oraz szczepionek. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w sądownictwie opiera się na zaleceniach Departamentu Zdrowia NJ i innych organów zdrowia publicznego.