Praca sądów trwa

Sądownictwo New Jersey COVID-19 Aktualizacje

Proszę sprawdzać często nasze najnowsze informacje.

Postępowania z osobistym stawiennictwem stron w sądach miejskich, sądach pierwszej instancji i sądach podatkowych nie będą się odbywały aż do odwołania (z wyjątkiem bardzo ograniczonej ilości spraw wymagających rozpoznania w trybie pilnym). Jak najwięcej spraw (włącznie z konferencjami w sprawie trybu postępowania, wnioskami oraz posiedzeniami sądu) będzie prowadzonych przez telefon lub wideokonferencje.

Większość sądów miejskich oraz sekretariaty sądów pozostają zamknięte i nie można w nich osobiście składać pism procesowych. Dokumentację można składać drogą elektroniczną, pocztową albo wrzucać do wyznaczonej skrzynki. Płatności nakazane przez sąd można również przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną.

Z pytaniami dotyczącymi składania podań o rozpoznania sprawy w trybie pilnym lub wyznaczonych uprzednio terminów posiedzenia sądu, wniosków, konferencji lub innych spraw należy zwracać się do sądu.

Więcej informacji na temat koronawirusa COVID-19 można znaleźć na stronie https://covid19.nj.gov/ lub NJ.gov/healthv albo dzwoniąc pod całodobowy publiczny numer 1-800-222-1222

Pomoc w przypadkach przemocy domowej

Przemoc domowa i COVID-19

JEŚLI JESTEŚ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE, NATYCHMIAST DZWOŃ POD NUMER 911

Odosobnienie stanowi jeden z najbardziej znaczących czynników prowadzących do nasilenia się przemocy domowej oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Nie można pozwolić, by dystansowanie społeczne oznaczało społeczną izolację. Jeśli żyjesz w strachu przed przemocą partnera, lub znasz kogoś w takiej sytuacji, zadzwoń pod numer Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej (Domestic Violence Hotline) 1-800-572-7233

Interpreting Services
Usługi tłumaczeń ustnych

Contact your local ombudsman
Proszę skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw obywatelskich