Praca sądów trwa

Nowy wizerunek Sądu

Wszystkie budynki sądów stanowych są otwarte dla publiczności. By móc wejść do budynku nie trzeba już mieć wcześniej umówionej wizyty lub wyznaczonego terminu sprawy. Codziennie na miejscu pracuje coraz większa liczba sędziów i personelu sądu.

Coraz więcej spraw odbywa się z osobistym stawiennictwem stron, w tym niektóre rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Sędziowie mogą wyznaczyć postępowanie z osobistym udziałem stron w oparciu o fakty i okoliczności w danej sprawie.

Sąd nadal prowadzi sprawy zdalnie. Proszę zapoznać się z wideo zawierającym wskazówki jak przygotować się do wirtualnych posiedzeń sądu.

Na naszej stronie informacyjnej COVID-19 dostępne są najnowsze informacje na temat działalności sądów. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą specjalną publikacją na temat reakcji Sądu na COVID-19.

Więcej informacji na temat koronawirusa COVID-19 można znaleźć na stronie https://covid19.nj.gov/ lub NJ.gov/health albo dzwoniąc pod całodobowy publiczny numer 1-800-222-1222.

Nowe przepisy obowiązujące od 4 sierpnia 2021 r. pozwalają niektórym kwalifikującym się najemcom lokali mieszkaniowych na oddalenie ich sprawy dotyczącej wynajmu, jeśli przedstawią oni zaświadczenie wydane przez Department of Community Affairs (Wydział Spraw Społecznych). Wynajmujący mogą wnioskować o wznowienie skargi, która została oddalona. Dodatkowe informacje oraz formularz zaświadczenia dostępne są na stronie: https://covid19.nj.gov/pages/renter. Chociaż najemcy mogą być chronieni przed eksmisją, nadal są zobowiązani do płacenia czynszu.